Creditcards vergelijken

Creditcardkrediet neemt af in Nederland

Het CBS berichtte op 22 februari over een toename van schulden met de creditcard, maar heeft inmiddels na opmerkingen van International Card Services en de Volkskrant moeten toegeven dat het de eigen cijfers verkeerd heeft geïnterpreteerd.

Is een creditcard nu wel of niet een lening?

Er is nog altijd verwarring rondom het begrip creditcardkrediet, dat blijkt ook weer uit dit voorval.
In principe zijn er twee soorten van kredieten bij de creditcard
  1. De kaartuitgever verleent uitstel van betalingen tot en met het vaststellen van het rekeningoverzicht
  2. De kaartuitgever biedt de klant gespreid terugbetalen over het openstaande saldo
De meeste Nederlandse kiezen alleen voor optie 1. In dat geval heb je een "charge card", een creditcard zonder kredietovereenkomst. Je betaalt dan ook nooit rente over je creditcardbetalingen. Als je kiest voor optie 2, dien je een kredietovereenkomst te tekenen en is er sprake van een "revolving creditcard". Een vertaling voor deze verschillende creditcards bestaat nog niet in het Nederlands, wat wellicht verwarring in de hand werkt.

Aantal creditcards met kredietovereenkomst stabiel

In Nederland zijn er ongeveer 6 miljoen, een aantal dat al jaren vrijwel gelijk blijft. De Nederlandse creditcardmarkt is verzadigd:


Figuur 1. Geschatte aantal creditcards in Nederland. NB: voor 2011 is het aantal van eind oktober gebruikt. Bron: DNB data

Ook het aantal creditcards met een getekende kredietovereenkomst is redelijk stabiel in de afgelopen jaren:


Figuur 2. Aantal creditcards in Nederland met getekende kredietovereenmkomst. Bron: CBS data

Nederlandse creditcardschulden stabiel

Als we kijken naar de creditcardschulden dan zien we ook een stabiele lijn. Het openstaande saldo is over over 2011 zelfs afgenomen:


Figuur 3. Uitstaande saldo op creditcards. Bron: CBS data

Nederlanders lenen juist minder met de creditcard

Het aantal creditcards is toegenomen in 2011, maar het openstaande saldo is afgenomen. Nederlanders zijn in 2011 dus minder gaan lenen met hun creditcard.

Volkskrant: CBS blunder, Nederlanders lenen niet meer
Creditcard aanvragen