Creditcards vergelijken

EU zet mes in creditcardkosten

Het Europees Parlement heeft met ruime meerderheid een voorstel aangenomen om de kosten van creditcards te begrenzen op 0,3% van iedere transactie in de gehele EU. Voor bankpassen (debit cards) moet een limiet gaan gelden van 0,2%. Mocht het voorstel in mei worden goedgekeurd, dan zal het daarna binnen een jaar in werking treden, aldus het Franse persbureau AFP.

De klant betaalt niet (meer) extra voor gebruik creditcard

De gewone consument zal vermoedelijk weinig gaan merken van de nieuwe regelgeving, zeker niet bij het gebruik van een bankpas. Het accepteren van betalingen van bankpassen kost de winkelier relatief weinig vergeleken met creditcardbetalingen.
Betalen met creditcard kost over het algemeen geen geld voor de klant. De hoge kosten hiervoor worden nu meestal betaald door de winkelier. Soms rekent de winkelier wel extra kosten voor het gebruik van de creditcard. Dit leidt nog wel eens tot grote ergernis van klant die niet deze extra kosten voor zijn rekening wilt nemen. Mogelijk wordt het verboden om extra kosten te vragen bij creditcardbetalingen, tenzij de creditcardmaatschappij zich niet houdt aan het maximale tarief. In dat geval mag de winkelier de creditcard weigeren of de extra kosten wel doorberekenen.

Creditcard kosten zijn te hoog en intransparant voor de winkelier

Uit berekeningen blijkt dat de creditcardnetwerken VISA, MasterCard en American Express een hoge winstmarge maken op hun Europese transacties. Maar hoe hoog deze winstmarge is, valt maar moeilijk te bepalen.
Een van de kritiekpunten is dat de kosten nu per Europees land sterk uiteenlopen, wat moeilijk valt uit te leggen. Daarnaast worden er ook de kosten voor internationale betalingen berekend, terwijl de grenzen tussen de Europese landen steeds verder vervagen. De toeslagen voor internationale transacties zijn een doorn in het oog van de EU, die deze toeslagen al eerder onder vuur heeft genomen.

Bron: AFP