Creditcards vergelijken

Overheden zetten mes in winsten creditcard bedrijven

De EC en de VS beperken steeds verder de kosten van creditcardnetwerken Visa, MasterCard en American Express. Het gaat om kosten die de netwerken vragen aan winkeliers en waar creditcardgebruikers meestal niets voor betalen. Hiermee komt een flink deel van de winsten van creditcardbedrijven onder druk te staan.

Gebrek aan concurrentie tussen Visa en MasterCard?

Het belangrijkste argument van de overheden is het gebrek aan concurrentie tussen Visa en MasterCard. Zij zouden min of meer dezelfde tarieven hanteren en onvoldoende uit zijn op het concurreren van elkaar.
Creditcardbedrijven worden echter steeds meer beconcurreert door nieuwkomers zoals Paypal of Google Wallet. In de toekomst zou wel eens steeds minder met plastic betaalt kunnen worden en neemt mogelijk de mobiele telefoon deze rol over.

Extra regelgeving funest voor innovatie

Het gezaghebbende blad The Economist zet zijn vraagtekens bij extra regelgeving. Nieuwkomers op de betaalmarkt zouden hiervan niet profiteren. De hoge marge van bestaande creditcardnetwerken biedt ruimte voor nieuwkomers om te concurrenten op gemak en prijs. Als de vergoedingen aan betaalnetwerken daalt, dan is er mogelijk te weinig ruimte voor innovatieve nieuwe producten. Het opzetten van een betaalplatform vergt een grote éénmalige investering die pas jaren later kan worden terugverdiend. Bij te veel onzekerheden en te lage maximale tarieven zullen minder bedrijven de sprong wagen om een duur betaalplatform te ontwikkelen.

Invloed Nederland waarschijnlijk beperkt

Wat het effect van de regels zal zijn is nog moeilijk in te schatten volgens het onderzoekbureau Morningstar. In Nederland komt een relatief klein deel van creditcardbedrijven uit transacties. Het zou kunnen dat meer winkeliers creditcards gaan accepteren omdat de kosten ervan lager worden.