Wat kost een creditcard nou echt?

Creditcards vergelijken

Bij creditcards denken veel Nederlanders aan hoge kosten, dure leningen en onvoorziene afschrijvingen. Is dat ook terecht?

Helaas bestaan er veel misverstanden over creditcards. De negatieve verhalen komen steevast in de media, de voordelen amper. Een creditcard is niet per definitie duur.

Normaal gebruik is niet kostbaar

Wat een creditcard daadwerkelijk kost, hangt sterk af van je gebruik.

Als je de creditcard weinig of bijna niet gebruikt, dan zijn vooral de vaste jaarlijkse kosten van belang. Je hebt al vanaf ongeveer vijfentwintig euro per jaar een creditcard. (Zie: creditcards met beperkte kosten per jaar.)

Het grootste deel van de Nederlanders gebruikt zijn creditcard eigenlijk maar sporadisch. In het buitenland werkt de normale bankpas echter veel minder goed dan hier. Op dat moment hebben we een creditcard nodig. Hetzelfde geldt voor betalingen op internet.

Lenen met een creditcard: inderdaad duur, maar ook te vermijden

De leenrentes van creditcards liggen vrijwel allemaal op het maximaal toegestane tarief van 14% op jaarbasis. Deze tarieven zijn enigszins te vergelijken met die van rood staan. (*)

Slechts 20% van de Nederlandse creditcardgebruikers betaalt rente bij het gebruik van de creditcard. Je moet rente betalen als je kiest voor gespreid terugbetalen (**). Als je de creditcardrekening meteen 100% voldoet, kost het je géén rente.

De rente die je bij creditcards betaalt is dus volledig te vermijden. Je hebt dat zelf in de hand. In termijnen betalen is een optie, geen verplichting of uitgangspunt.

Ga geen geld pinnen met de creditcard

Wat je ook beter kunt vermijden is contant geld opnemen met de creditcard. Dat kan wel, maar het is kostbaar. Als je geld wilt pinnen, kun je dat eigenlijk altijd beter doen met een gewone bankpas.

Bij de meeste creditcards betaal je namelijk altijd 4% van de opnamesom, of zelfs meer. Geld afhalen met een bankpas is in vrijwel alle gevallen voordeliger.

Voor meer informatie hierover, zie Met welke creditcard kan ik goedkoop geld opnemen?

Misverstand: hoge kosten bij misbruik

Bij misbruik van je creditcard ben je niet de pineut, zoals vaak wordt gedacht. Creditcards blinken juist uit in veiligheid. Je kunt namelijk betalingen betwisten.

Daarnaast gelden voor bestellingen op internet vaak aanvullende garanties. Veel creditcards hebben tegenwoordig een aankoopverzekering. Al geldt deze niet voor alle producten, bijvoorbeeld niet voor telefoons en laptops.

Maar als een product niet of niet goed geleverd wordt, hoef je het niet te betalen.

Op vakantie tot slot is het eigen risico bij creditcardfraude meestal heel beperkt (rond 50 euro). Uiteraard moet je wel altijd waakzaam zijn en bij vermoedens van misbruik direct de creditcardmaatschappij op de hoogte brengen.

(door Ton Hermans, Creditcardvergelijking, © 2017)


Update januari 2024:

* De maximale leenrente is per 1 januari 2024 verhoogd naar 15%. 

** Gespreid betalen kun je inmiddels niet meer aanvragen bij uitgever ICS en ook niet bij ING, de enige Nederlandse bank die dit recent nog aanbood.